สื่อการสอนวิชา ภาษาซี C-Language Programing, Dataware house, Data Mining

Posted: มีนาคม 23, 2009 in แนวข้อสอบ Computer
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , ,

สื่อการสอนวิชาภาษาซี
C-Programing Language

เอกสารการสอน, สื่อการสอนวิชาภาษาซี (C-Language), การเรียนคอมพิวเตอร์, ภาษาซี, ภาษาคอมพิวเตอร์

สื่อการสอนวิชาภาษาซีนี้

เป็นไฟล์ PowerPoint เหมาะสำหรับครูผู้สอน-นักเรียน นำไปปรับให้เหมาะกับเนื้อหาที่สอน-ที่เรียน

เนื้อหา

นำมาจากหนังสือหลายเล่ม โดยเรียงลำดับเนื้อหาตามหนังสือ สาระการเรียนรู้ภาษาซี โดยทำเป็น Powerpoint มีลูกเล่นและภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบของเนื้อหา

เหมาะสำหรับพิมพ์แจกนักเรียน โดยในบทเรียนจะมีช่องว่างให้นักเรียนได้เติมคำ เติมคำตอบของโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรม

คัดมาจาก เอกสารการเรียน (ชีท) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
เมื่อแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ PowerPoint มีการเคลื่อนไหวและลูกเล่นเหมาะสำหรับครูนำไปดัดแปลงเพื่อสอน และสำหรับนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น สื่อการสอนภาษาซีนี้ทำเสร็จสมบรูณ์เพียง 40 % แต่ก็เพียงพอที่จะศึกษาDownloads ได้ที่นี่
http://cid-3323c875daab0087.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/TurboC%7C_teach.rar
ซึ่งบรรจุเนื้อหาเรื่อง
สื่อการสอนวิชาภาษาซี, C-Programming Language, Array, File, Pointer คืออะไร,
ASCII Code เป็นอย่างไร, เก่งภาษาซี,
Programming C .RAR, .PPT, .DOC, ตัวอย่างโจทย์ภาษาซี,
วิธิเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาซี,
If….Then….Else, While….Do, Do….While Loop,
Case Sensitive,
ความแตกต่างระหว่าง Float, Integer, Boolean

—————————————————————————————————-
คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ระบบคลังข้อมูลคืออะไร คลังข้อมูลคืออะไร วัตถุประสงค์ของการสร้างคลังข้อมูล
ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคลังข้อมูล ความสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล

DATA MINING คืออะไร
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล
ปัจจัยที่ทำให้ Data Mining เป็นที่ได้รับความนิยม
ลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่สามารถทำ Data Mining
เทคนิคต่าง ๆ ของ Data Mining
การประยุกต์ใช้งาน Data MiningDownloads DataMining ได้ที่นี่
http://cid-3323c875daab0087.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Datamining.doc

และ
Downloads DataWarehouse ได้ที่นี่

http://cid-3323c875daab0087.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/DataWarehouse.doc

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด